Xác chết số mấy? Mơ thấy xác chết là điềm gì?

  • Sự trương phình chủ yếu diễn ra trong bụng, thỉnh thoảng trào ra ở mũi, miệng và bộ phận sinh dục.
  • Giai đoạn thứ 3 là thối rữa. Đây là giai đoạn cuối cùng nhưng cũng kéo dài nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *